Резултатите от общинския кръг на олимпиадата по математика, проведен на 11.12.2021 г. в МГ и протоколи с класираните за областен кръг ученици са публикувани в раздел Състезания>>Олимпиади.