Във връзка с организиране и провеждане на съвместни събития с ОУ „Захари Стоянов“ по случай Коледните празници учебните часове за първа и втора смяна на 23.12.2021 г. ще се проведат при следния график: