На 21 септември 2021 г. онлайн се проведе Третата балканска олимпиада по физика. В нея участие взеха 57 ученици от 10 балкански държави (Албания, България, Кипър, Гърция, Молдова, Черна Гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Турция), както и ученици от пет страни – гости (Босна и Херцеговина, Иран, Казахстан, Туркменистан и Словения). Организатор е Балканският физически съюз (BPU), подкрепен от Европейския физически съюз (EPS).

Българските ученици спечелиха 3 медала – 2 сребърни и 1 бронзов, както и една почетна грамота:

  • Маргулан Исмолдаев, 11 клас, МГ Варна – сребърен медал
  • Георги Костадинов, 10 клас, ППМГ Бургас – сребърен медал
  • Енислав Николов, 10 клас, СМГ – бронзов медал
  • Биляна Димитрова, 10 клас, СМГ – почетна грамота

Председател на местния организационен комитет беше проф. д.фз.н. Александър Драйшу – председател на СФБ, а д-р Мая Жекова от Физическия факултет на СУ – председател на научното жури.