Поради авария в район „Чайка“ и липса на течаща вода в сградата, днес, 13.10.2021 г., учебните часове ще се провеждат съгласно
графика:

1. час 13:00 – 14:00
2. час 14:10 – 14:40
3. час 14:50 – 15:20

4. час 15:40 – 16:05
5. час 16:15 – 16:40
6. час 16:50 – 17:15
7. час 17:20 – 17:45