Тържественото откриване на учебната 2021-2022 година ще се състои на 15.09.2021 г. от 13:00 часа в двора на MГ с новоприетите ученици от V и VIII клас.

Откриването на учебната година за учениците от  VII клас ще се състои на 15.09.2021 г. от 14:00 часа в МГ.

Откриването на учебната година за учениците от всички останали класове ще е с организация на класните  ръководители.