1. На 7 септември 2021 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците, приети в V клас за учебната 2021/2022 г.
    На родителската среща ще бъдат раздадени учебниците за V клас.
  2. На 8 септември 2021 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за учениците, приети в VIII клас за учебната 2021/2022 г.
    На родителската среща ще се създаде организация за групово закупуване на нови учебници по чужд език.