Учениците, разпределени за НВО в зали от 1 до 13 включително, ще са в III ОУ „Ангел Кънчев“ и ще влизат през входа откъм улица „Роза“ срещу документ за самоличност и с поставена предпазана маска на лицето.“

Учениците трябва да заемат местата си между 7:30 и 7:45 ч.
Изпитът започва в 8:00 ч.