Във връзка с подготовката на сградата на МГ за провеждане на НВО за учениците от VII и X клас часовете за втората учебна смяна на 15 и на 17 юни 2021 г. ще бъдат с продължителност 30 минути и ще се провеждат по следния график:

Час Начало Край
1. 12:30 13:00
2. 13:10 13:40
3. 13:50 14:20
4. 14:40 15:10
5. 15:20 15:50
6. 16:00 16:30
7. 16:35 17:05