Зрелостниците от випуст 2021 ще могат да видят проверените и оценени работи от ДЗИ на 10 юни от 10:30 до 16:00 часа и на 11 юни от 8:30 до 12:00 часа в стаята на дежурния учител в МГ.
Всеки зрелостник следва да носи служебната си бележка за допускане до ДЗИ.