На 8 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас. В състезанието участват ученици, които предварително са подали заявки за участие.

Тук можете да видите разпределението на учениците по стаи.

Учениците трябва да се явят на 8 май 2021 г. между 8:20 и 8:45 ч. за заемане на определените места.
Учениците трябва да носят документ за самоличност (ученическа лична карта или ученическа книжка), син химикал за писане, чертожни  инструменти и маска за лице.

Състезанието започва в 9:00 ч. и е с продължителност 4 ч. и 30 мин.