Протокол с резултатите на явилите се на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии за област Варна.