На 16.04. 2021г. във връзка с честването на 50-годишния юбилей на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна бе организирано първото от поредицата планирани събития, свързани с юбилея на Гимназията. Събитието се проведе в Морската градина на Варна и бе свързано със засаждането на 50 декоративни дръвчета. Изборът както на вида на дръвчетата, така и на техния брой не бе случаен. Числото 50 се свързва не само с броя на годините, в които МГ съществува като гимназия, но и със символиката на това число, което е определяно като ангелско число, символ на свободния човешки дух и на интелекта. Дръвчетата, които са символ на живота и на новото начало, също не са случайно избрани. Те са от вида ”сребролистна липа” и са популярни както със своите лечебни качества, така и с устойчивостта си на замърсяването на въздуха с вредни газове.

Преди самото залесяване господин Павлин Петков, директор на Математическа гимназия „Доктор Петър Берон”, се обърна към учениците от Гимназията и техните преподаватели, припомняйки, че Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ е правоприемник на Държавната девическа гимназия „Мария Луиза“ във Варна, създадена през есента на 1883 г., която се е помещавала в сградата на днешния Регионален исторически музей – Варна, и която през 1893 г. получава името и статута си на гимназия, която е преименувана през 1972 г. на (Втора) Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, а от 12 октомври 1978 г. се премества в новата си сграда в кв. Чайка, където се намира и до днес.
Господин Петков с гордост сподели, че през всички тези години името на Математическа гимназия „Доктор Петър Берон” се свързва с едни от най-високите резултати и успехи на национално, международно и световно ниво в областта на науката, културата и спорта. И днес, макар и обучението да се осъществява при по-необичайни и специфични условия, продължават традиционно силните изяви на учениците на Гимназията в областта както на математиката, информатиката и физиката, така и на хуманитарните дисциплини. Силната мотивация за постижения, иновативните подходи в обучението, позитивната и подкрепяща среда в МГ „Доктор Петър Берон” са ключови за поддържане високото ниво на научни знания, емоционални и социални компетентности на възпитаниците на Гимназията.

В събитието взеха участие учениците от МГ „Доктор Петър Берон”, от всичките осем випуска, от пети до дванадесети клас. По двама представители от 46-те паралелки в Гимназията сами засадиха дръвчетата от името на своите класове. Четири от 50-те липи бяха засадени от името на Ученическия съвет, на Колектива на МГ, на Обществения съвет и на ръководството на Гимназията. Дейностите по засаждане на липите, свързани с подготовката на терена, с осигуряването на самите дръвчета и укрепването им, бе осъществено с помощта на г-н Стоян Аргиров, директор на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване”, и на негови служители.