Промени в графика за провеждане на национални състезания и националните кръгове на ученическите олимпиади,
съгласно заповед №РД09823/5.04.2021 г. на министъра на образованието и науката:

I. Национални състезания

Предмет Стара дата Нова дата
Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 5-12 кл. 18.03.2021 г. 29.05.2021 г., 11:00 ч.
Пролетно математическо състезания за 4 клас 27.03.2021 г. 8.05.2021 г., 9:00 ч.
Пролетни математически състезания за 7 клас 27.03.2021 г. 9.05.2021 г., 8:00 ч.
Пролетни математически състезания за 8-12 клас 27.03.2021 г. 9.05.2021 г., 8:00 ч.
Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ 15.05.2021 г. 15.05.2021 г., 9:00 ч.
Пролетни състезания по информатика 23-25.04.2021 г. 7-8.05.2021 г., 9:00 ч.
Национално състезание по компютърни мрежи 10-11.04.2021 г. 12.06.2021 г., 9:00 ч.
Химия – тестови задачи 09.04. – 11.04.2021 г. 8.05.2021 г., 9:00 ч.
Национален летен турнир по информатика 04.06. – 06.06.2021 г. 04.06. – 06.06.2021 г.
Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас 05.06. –06.06.2021 г. 05.06. – 06.06.2021 г

 

II. Национални кръгове на олимпиадите

Предмет Стара дата Нова дата
БЕЛ 18.04.2021 г. 6.06.2021 г., 8:00 ч.
Английски език 27.03.2021 г. 5.06.2021 г. 8:00 ч.
Немски език 9-11.04.2021 г. 9.05.2021 г., 14:00 ч
Математика 7-8 клас 16-18.04.2021 г. 15.05.2021 г, 9:00 ч.
Математика 9-12 клас 16-19.04.2021 г. 15-16.05.2021 г., 9:00 ч.
Информационни технологии 7-9.05.2021 г. 8.05.2021 г., 9:00 ч.
Лингвистика 9-11.04.2021 г. 12.05.2021 г, 13:30ч.
Философия 26-29.03.2021 г. 5.06.2021 г., 8:00 ч.
История и цивилизация 23-25.04.2021 г. 12.06.2021 г., 9:00 ч.
География и икономика 5-7.04.2021 г. 13.06.2021 г., 9:00 ч.
Физика – теоретичен 2-4.04.2021 г. 9.05.2021 г., 14:00 ч.
Физика –  експериментален 2-4.04.2021 г. 5.06.2021 г., 8:00 ч.
Астрономия 23-25.04.2021 г. 6.06.2021 г., 8:00 ч.
Биология и здравно образование 27-28.03.2021 г. 6.06.2021 г., 14:00 ч.