Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII – XII клас,  след разкриване на анонимност и арбитриране от националната комисия.

Допуснатите до национален кръг са публикувани на сайта на МОН https://www.mon.bg/bg/100161 .

На 6.04.2021 г. от 8:30 до 14:00 ч.  в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна учениците могат да се запознаят с писмените си работи.