Със заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката се отменя провеждането на:

  • националните кръгове на ученическите олимпиади по философия, английски език, биология и здравно образование;
  • Пролетните математически състезания.

Новите дати за провеждане на отменените олимпиади и състезания ще бъдат оповестени до 8 април 2021 година.