Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика за област Варна за учениците от:
4 клас  5 клас     6 клас

Съгласно регламента на олмпиадата, учениците могат да се запознаят с оценените си работи на 1.03.2021 г. (понеделник) от 8:30 до 10:00ч. и от 10:30 до 18:00 ч. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

 

 

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 13.02.2021 г. от 9:00 ч. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.

Списък с разпределението на учениците по зали (*.xlsx).

Учениците трябва да се явят на 13.02.2021 г. не по-късно от 8:30 за заемане на местата си. Ще бъдат допускани срещу документ за самоличност и с маска.
Учениците трябва да си носят син химикал, молив и чертожни инструменти. Не се допуска използването на калкулатори и справочници.
Родители няма да бъдат допускани в сграда.