Информация за организацията по провеждане на общинските кръгове на олимпиадите ще бъде помествана в рубриката „Състезания/Олимпиади“