Във връзка с изпълнение на заповедта на Министъра на здравеопазването №РД-01-626 от 27.10.2020 г., турнирът „Черноризец Храбър“ ще се проведе on-line. За допълнителна информация тук .