Публикуван е националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година. Подробна информация е достъпна тук.