Във връзка с организиране на „Заниманията по интереси“ до 2 октомври 2020 г.( петък) се събират заявления на учениците за участие в посочените групи.
Заявленията могат да се вземат от „ОФИС МГ“ или да се разпечатат от тук и след като бъдат попълнени да бъдат предадени на класния ръководител или при заместник-директорите по учебна дейност на МГ.