1. Класни ръководители и класни стаи за учебната 2020/2021 година
 2. През първия учебен срок на учебната 2020/2021 година учебните занятия ще се провеждат както следва:
  – първа смяна за учениците от VI, VII, VIII, IX, X и XI клас;
  – втора смяна за учениците от V и XII клас.
 3. Правила за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработени от ДА „Закрила на детето“ и експерти от отдел „Киберсигурност“ на ГД „Борба с организираната престъпност“ и Центъра за безопасен интернет.
 4. Промяна на адреса на фирмата, осигуряваща униформите
  Магазинът на фирма „ТРЕА“ е преместен на ул. „Дунав“ №5, тел. 0895653957.
  Работно време: понеделник-петък: 9:00 – 18:00 ч., събота: 9:00 – 14:00 ч.
 5. Възможност за финансово  подпомагане на семействата на ученици, записани за обучение в VIII клас
  Родителите, чиито деца ще бъдат осмокласници, могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв. съгласно Постановление №155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ  за ученици, записани в VIII клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната година.