Започва втори етап на записване на ученик в школите и курсовете на СМБ – секция Варна за учебната 2020/2021 година. Заявяването на желание за записване на ученик  се осъществява чрез попълване на електронен формуляр.

Всички подробности са описани в раздел Извънкласни дейности >> Школи и курсове.