През изминалата учебна година до национален кръг на ученическите олимпиади и състезания достигнаха общо 73-ма ученици от МГ “Д-р Петър Берон”. Сред тях най-високи резултати постигнаха:

БЕЛ
Тихомир Тодоров (12 клас) – лауреат

Математика
Веселин Маркович (7 клас) – първо място

Информатика
Иван Лупов (9 клас) – първо място
Деян Хаджи – Манич (8 клас) – второ място
Веселин Маркович (7 клас) – трето място

Математическа лингвистика
Александър Димитров (9 клас) – второ място
Ивайло Димитров (11 клас) – второ място

Руски език
Мария Казачок (11 клас) – първо място

Философия
Тихомир Тодоров (12 клас) – лауреат
Димитър Иванов (11 клас) – второ място
Александра Савова ( 10 клас) – трето място

Физика
Маргулан Исмолдаев (9 клас)– първо място
Цветослав Мавродиев (10 клас) – второ място
Атанас Сталев (7 клас) – второ място
Тервел Стоянов (10 клас) – трето място

Астрономия
Маргулан Исмолдаев (9 клас)– първо място
Тервел Стоянов (10 клас) – второ място

Химия
Добромир Ангелов (7 клас) – второ място
Веселин Маркович (7 клас) – второ място

Поздравяваме всички за високите постижения и им пожелаваме нови върхове през учебната 2020/2021 година! 

Участниците в националните кръгове могат да получат грамотите и медалите си в офиса на гимназията всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 часа.