Към 17:30 часа всички места по държавен план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2020/2021 година са заети.