Към 17:00 часа на 17.07.2020 г. за прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна са записани 77 (седемдесет и седем) ученици.

Остава незаето 1 (едно) място.

За заемането му се поканва ученикът, класиран на № 79.

Ученикът трябва да се запише до 17:00 часа на 20.07.2020 г.