Протокол на класираните ученици за държавен план-прием в V клас на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ за учебната 2020/2021 година.

Във връзка с актуалната епидемична обстановка, родителската среща ще се проведе онлайн на този адрес:

Служебните бележки могат да се получат на 14.07.2020 г. от 9:00 до 16:30 ч.

Записването на класираните учениците ще става на 15, 16 и 17.07.2020 г.