Скъпи ученици, уважаеми родители,

Комисията за записване на учениците, приети в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, ще работи в следните периоди:

  • Записване след първо класиране: 13 – 16 юли 2020 година
  • Записване след второ класиране: 21 – 22 юли 2020 година
  • Записване след трето класиране: 30 юли 2020 година

Работно време на комисията:

  • 11:00 до 17:00 часа – на 13.07.2020 г.
  • 08:30 до 17:00 часа – за всички други дни

При записване учениците заедно с родител/настойник или упълномощено от тях с нотариално пълномощно лице предоставят следните документи:

  • Попълнено заявление по образец;
  • Оригинал на свидетелство за основно образование;
  • Декларация за съгласие за обработка на лични данни
  • Оригинал на медицинското свидетелство, прикачено в системата при подаване на заявлението за участие в първо класиране за учениците, приети в специалност „Системно програмиране“