Днес, 10 юли, е последният ден за подаване на документи за класиране за прием в V клас.

Класирането се извършва само на подалите документи.