Поздравления за седмокласниците на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна и техните учители!

На националните външни оценявания по БЕЛ и Математика те достигнаха пореден връх – най-високи резултати в страната и за двете външни оценявания. Средният брой точки и по двата предмета е изключителен: 96,45 точки по математика и 90,43 точки по български език и литература.

Впечатление правят 28-те резултата от по 100 точки по математика. С над 90 точки са 69 от общо 78 ученици.

На НВО по БЕЛ 46 ученици са получили над 90 точки. Тук най-високият резултат е 99,5 точки.

Въпреки извънредната ситуация, в която бяха обучавани и изпитани, резултатите на учениците са очаквани, защото са плод на многогодишни, упорити и постоянни усилия на ученици и учители.

Благодарим на учениците и техните родители за доверието да изберат за обучение МГ – Варна!