На 3.07.2020г. от 17:30 часа в двора на МГ „Д-р Петър Берон“ ще състои раздаването на свидетелствата за завършено основно образование на най-добре представилите се националните външни оценявания седмокласници в страната. Поканени са родители и гости.

Заявления за участие в първо класиране могат да се подават в електронната платформа  https://priem.mon.bg от 3.07.2020 до 7.07.2020г.
На  6.07.2020 и 7.07.2020г. от 8:30 д0 16:30 часа в МГ „Д-р Петър Берон“ служебни лица ще съдействат на родители и ученици за  сканиране на документи и електронно подаване на заявления.
Заявления могат да бъдат подавани и в СУ „Св. Кл. Охридски“ на 3.07.2020г., 6.07.2020 и 7.07.2020г от 9:00 до 17:00 часа.