Състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе в  МГ „Д-р Петър Берон“ на 28.06.2020 г.
Състезанието започва в 9:00 часа и е с продължителност 180 минути.

Учениците трябва да се явят в двора на училището в 8:00 часа като си носят документ за самоличност, син химикал, молив, прибори за чертане;
да са с лични предпазни средства (маска, шлем) и да спазват необходимата дистанция.

Разпределение на учениците по стаи (*.pdf)

Информация по телефон няма да се дава.