Във връзка с изпращането и дипломирането на зрелосниците от випуск 2020 учебните занятия в сряда, 24.06.2020 г., ще са с начален час 13:30 часа при следния график:

1. час   13:30 – 14:00
2. час  14:10 – 14:40
3. час  14:50 – 15:20
4. час  15:40 – 16:10
5. час  16:20 – 16:50
6. час  17:00 – 17:30
7. час  17:40 – 18:10