На 24.06.2020 г. от 10:00 часа в двора на МГ ще се състои изпращането и дипломирането на зрелостниците от випуск 2020.

Поканват се всички зрелостници, техните родители, учители и ученици от МГ.

Напомняме, че съгласно заповедта на министъра на здравеопазването ще се съблюдава спазването на утвърдените мерки на открито и закрито – предпазни средства и дистанция.