Определени са датите и правилата за провеждане на националните кръгове на всички олимпиади. Това са съответните заповеди на министъра на образованието и науката: Заповед No РД09-1036/12.05.2020 г.Заповед No РД09-1072/ 14.05.2020 г. и  Заповед No РД09-1037/12.05.2020 г.
Имената на допуснатите до национален кръг на всяка от олимпиадите могат да се видят на сайта на МОН.