Учениците, които се обучават в групата по интереси „Астрономия” на Математическата гимназия имаха възможност да управляват дистанционно голям телескоп, с 2 метра диаметър на огледалото, който се намира в Обсерваторията Халеакала на Хаваите, САЩ.

На 29 април и на 13 май 2020 година учениците Саша Ботева, Антон Атанасов, Никола Стоянов, Виктор Иванов, Росица Славова, Ралица Димитрова, Апостол Апостолов, Никола Стоянов, Денислав Христов и Мартин Тодоров от 11 з клас наблюдаваха галактики и мъглявини.

Ръководител на ученическия екип е доц. Веселка Радева, ръководител на Морската астрономическа обсерватория и Планетариум на Висшето военно морско училище.

В продължение на две наблюдателни сесии по 30 минути учениците получиха над 50 астрономически изображения на обектите в син, червен и зелен филтър.  Учениците сами задаваха програмата за работа на телескопа, сами получаваха астрономическите изображения, т.е. те работиха като професионални астрономи с професионална наблюдателна техника. Антон Атанасов направи обработка на получените астрономически изображения. Учениците наблюдаваха галактиките NGC 5964 и NGC6210 с научна цел патрул за свръхнови звезди. Те ще изчислят скоростта на разширение на материята в наблюдаваните планетарни мъглявини NGC 6543, М27, M17  и ще изследват дифузните мъглявини M20, M16 с цел откриване на протозвезди в тях.

Младите астрономи подготвят статия с резултатите от наблюденията, която ще изпратят в базата данни на проекта Фолкс телескоп. Това е проект, който дава възможност на изявени групи от ученици от училища от различни страни, изучаващи астрономия да работят с глобална мрежа от роботизирани телескопи.

Ученическият астрономически екип на Математическата гимназия е единственият в България, който провежда дистанционни астрономически наблюдения с международната роботизирана мрежа от големи телескопи.