От 21.04.2020 г. учебните занятия за учениците на МГ „Д-р П.Берон“ – Варна продължават да се водят при утвърдения график за обучение в електронна среда от дистанция.