ПРОТОКОЛ
за резултатите на явилите се на областен кръг на олимпиадата по информационни технологии ученици
област Варна, проведен на 14.04.2020 г.

Проект рег. № Име на проект Направление Точки
103 EduGame BIG Мултимедия 90
308 Аз съм Алберт Айнщаин Мултимедия 85
310 Египетски богове Мултимедия 80
358 Десетични дроби Мултимедия 60
706 Система за училищен рейтинг Уеб сайт 54
36 ATLAS – уеб базирана система за организация и анализ Интернет приложения 98
72 My Family Интернет приложения 70
92 FN Detector Интернет приложения 90
704 Галерията Мултимедийни приложения 81
705 Климатът Мултимедийни приложения 68
707 Енергийна ефективност Мултимедийни приложения 88
708 Как се прави компютърна игра? Мултимедийни приложения 76
37 Eco Vitae Приложни програми 97
38 OneCal – дефиниция за нов вид органайзер Приложни програми 98
68 Kestrel Приложни програми 97
491 Визуализатор на графика на функция Приложни програми 94
Областната комисия предлага за допускане до национален кръг проектите с регистрационни номера:
36, 37, 38, 68, 92, 103 , 308, 310, 491, 704, 707, 708