Във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г., се преустановяват учебните занятия и всякакви форми на присъствени занимания с ученици.

Създава се организация от 16.03.2020 г. да се провеждат дистанционни учебни занимания с учениците на  МГ „Д-р П. Берон“, подпомагани от учители. По-подробна и актуална информация за тези дистанциони занимания ще бъде публикувана тук.