Във връзка със Заповед № РД -01-114/05.03.2020 на министъра на здравеопазването за обявяване на грипна епидемия на територията на Република България   0т 06.03.2020 до 11.03.2020г. включително ще бъдат отменени:

  • учебните занятия в МГ;
  • обявената за 10.03.2020 г. родителска среща за учениците от XII клас;
  • областният кръг на олимпиадата по ИТ;
  • всички планирани занимания с ученици на 07.03.2020 г.;
  • обявеният за 07.03.2020 г. пробен изпит по математика.