Във връзка със задължителното предписание към директорите на училищата в град Варна за преустановяване на  учебния процес от 4 до 6.03.2020 г.
  • учебните занятия за МГ „Д-р П.Берон“ се преустановяват от 4 до 6 март 2020 г.;
  • Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна ще участва в общоградското шествие по случай Трети март с представителна група;
  • обявената за 05.03.2020 г. родителска среща за учениците от XII клас се премества на 10.03.2020 г. от 18:30 ч.