На 07. 03.2020 г. няма да се проведат занятия на школите и курсовете поради задължителното предписание към директорите на училищата в град Варна за преустановяване на  учебния процес от 4 до 6.03.2020 г.