Поради възникнала авария учебните занятия за втора смяна на 10.02.2020 г. (понеделник) ще приключат по-рано, като седмият учебен час ще завърши в 17:35 часа.