Учебните занятия в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна се преустановяват до 07.02.2020 г. включително.

Учебните занятия ще се възстановят на 10.02.2020 г. при разменени смени и седмично разписание за втори срок.

Учебните занятия за учениците от VI, VII, VIII, IX, X и XI клас се провеждат с начало 7:30 часа (I смяна).
Учебните занятия за учениците от V и XII клас се провеждат с начало 13:30 часа (II смяна).