Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г. (сряда) от 9:00 часа.

Разпределението на учениците по стаи е достъпно тук (*.xlsx). Допуснатите ученици трябва да се запознаят с разпределението.
Учениците трябва да се явят на 05.02.2020 г. (сряда) в 8:30 ч. в Математическа гимназия „Д-р П.Берон“ – Варна, като представят документ за самоличност – ученическа книжка или ученическа карта.
Необходимо да е да си осигурят син химикал и чертожни инструменти.