Учебните занятия в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна се  преустановяват от 28.01.2020 г. до 4.02.2020 г. (виж заповед № РД-09-447) .
5.02.2020 г. е обявен за междусрочна ваканция.
Учебните занятия ще се възстановят на 6.02.2020 г. при  разменени смени и ново седмично разписание.