Уважаеми ученици, на 25 януари 2020 г. ще се проведе вътрешноучилищен кръг на Седмо национално състезание по английски език „ Longman Competition”. Състезанието се организира за седми път от издателство PEARSON България специално за училищата от Общността „Пиърсън училища в България” и цели да запознае учениците със специфики от формата на международните изпити Pearson Test of English, създавайки условия за изграждане на критерии за оценка на постигнатите резултати, и развивайки нагласа и умения за полагане на изпит за получаване на сертификат.

Повече информация можете да получите от учителите по Английски език и на адрес: http://www.longman-bulgaria.com/exams.php