На 13.01.2020 година, понеделник, от 18:30 часа в Актова зала ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VII клас.
Тема на срещата е приемът след завършен VII клас за учебната 2020/2021 година.