Занятия на групите с ръководители Елеонора Павлова (Компютърно моделиране)  и Юлия Димитрова (Програмиране на С++)  ще се проведат в неделя, 12.01.2020 г.  (вместо в събота, 11.01.2020 г.) по обичайното време.