Резултати от XXVIII математически турнир „Иван Салабашев“ по класове:

I клас     II клас      III клас     IV клас      V клас    VI клас      VII клас     VIII – XII клас

Наградите на учениците, явили се математическия турнир „Иван Салабашев“ на 7.12.2019 г. в гр. Варна, ще бъдат изпратени в училищата, в които се обучават учениците.

На 19.12.2019 г. от 17:00 до 19:00 ч. в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна ще могат да се видят писмените работи на учениците.