На 14.11.2019 г. ( четвъртък) от 18:30 ч. в Актовата зала на МГ „Д-р П. Берон“ ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към МГ „Д-р П. Берон“.
На събранието присъстват родителите, избрани на родителските срещи, проведени на 23 и 24.10.2019 г.